Anything

Perayaan

                      Hidup itu adalah perayaan akan kehidupan, dengan sebaik-baiknya atas kesempatan berkehidupan dunia. Perayaan atas kesenangan dan kesedihan untuk dinikmati sebaik mungkin. Selagi sempat. Selagi dapat.